Ονομα χρήστη (username)
Κωδικός (password)
Facebook login Υπενθύμιση Κωδικού
Καλάθι : 0 τεμ. - 0 €
Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

 
Το Ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow.gr παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης.
 
Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσεως όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος electrowow. Το ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος electrowow, γίνονται όσοι εγγράφονται από την επιλογή "Νέος Πελάτης" της ιστοσελίδας Εισόδου.
 
Περιγραφή της υπηρεσίας
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow.gr, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί μια φορά, στην ιστοσελίδα εισόδου του e-shop, επιλέγοντας Νέος Πελάτης. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
 
1. Να δει τα περιεχόμενα του ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ του. Υπάρχει ένα καλάθι αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το username και το password) είναι δυνατή η επισκόπηση, ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους
2. Να δει τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο  ηλεκτρονικό καταστήμα  
3. Να δει παλαιότερες παραγγελίες με προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος
4. Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που επιτρέπει το ηλεκτρονικό κατάστημα
5. Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω
 
Στοιχεία Πελάτη
 
Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Πελάτη
Κατά την εγγραφή Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow.gr, (η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα)  ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: Όνομα, Επίθετο, Όνομα ή επωνυμία εταιρίας, Δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση e-mail. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη.
 
Χρήση των στοιχείων του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow.gr
Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:
 
1. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
2. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλ. να αποστέλλονται οι παραγγελίες τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, τιμολόγηση κ.λ.π.
To electrowow.gr, σε καμία περίπτωση δεν θα διανείμει σε τρίτους την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία προσωποποιημένου περιεχομένου, υπηρεσιών και στοχευμένης ενημέρωσης αναφορικά με προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος electrowow.
O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων του electrowow.gr, όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του, εφόσον:
 
1. έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του electrowow.gr
2. δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την electrowow.gr
 
Υποχρεώσεις Πελάτη
 
Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος electrowow.gr, υποχρεούται :
 
1. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος electrowow.gr, για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του electrowow.gr, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
2. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
3. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος electrowow.gr καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
4. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
5. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, το electrowow.gr, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό  του Πελάτη.
6. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του electrowow.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το electrowow.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  koukouzelis@megaelectrics.gr , για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.
7. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).
8. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στo ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow.gr.
 
Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας
 
Το electrowow.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους στο παρόν αναγραφόμενους όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα electrowow.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.
 
Προϊόντα και πληροφορίες - Ευθύνη του electrowow.gr
 
1. Το electrowow.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους Πελάτες, από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του e-shop προερχόμενη, από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.
2. Το electrowow.gr, δεν υποχρεούται εγκατάστασης των προϊόντων του e-shop.
 
Επίλυση διαφορών
 
Το  Ελληνικό Δίκαιο ορίζεται ως το εφαρμοστέο δίκαιο για τη λειτουργία του electrowow και τη διενέργεια συναλλαγών μέσα από αυτό. Οποιαδήποτε μελλοντική διαφορά μεταξύ πελατών ή χρηστών της υπηρεσίας και του electrowow θα πρέπει να επιλύεται συμβιβαστικά  από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς μέσα σε πλαίσιο καλής πίστης. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποια διαφορά θα πρέπει τελικά να επιλυθεί δικαστικά, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αττικής  (Αθήνα), τα οποία ορίζονται με το παρόν ως αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο και καθ' ύλη, με δικαιοδοσία να επιληφθούν της ένδικης διαφοράς.
 
Επικοινωνία
Πληροφορίες Αγορών
Μέλη